Megalakult a Magyar Magfúziós Technológia Platform

Megalakult a Magyar Magfúziós Technológia Platform

15 tag részvételével megalakult a Magyar Magfúziós Technológia Platform. A négy MTA kutatóintézet, egy egyetem, illetve 11 ipari vállalkozás alapította szervezet célja a magfúziós energetikai kutatások jobb koordinálása, a magyar ipar részvételének fokozása, és ezen keresztül a hazai innováció elősegítése. A platform koordinátora az MTA Wigner Fizikai

Nemzetközi együttműködés és magyar részvétel az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont vezetésével

A magfúziós energiatermelés a Napban zajló folyamatokhoz hasonló módon, fenntartható módon termel szinte korlátlan energiát, melynek során sem üvegházhatású gázok, sem hosszú ideig bomló radioaktív hulladékok nem keletkeznek. A szükséges extrém feltételek és technológiák megteremtésére a világon high-tech nagyberendezéseken folyik a kutatás. Ezek közül ki kell emelni a Franciaországban épülő ITER kísérletet, amely 7 partner (EU, India, Japán, Kína, Dél-Korea, Oroszország, USA) együttműködésében épül, és jelenleg a világ egyik legnagyobb tudományos vállalkozása. Az Európai Unióban a fúziós kutatás-fejlesztés a tagországok szoros együttműködésében zajlik, és ezzel Európában van a legjelentősebb fúziós kutatási program a világon. Magyarország az MTA Wigner Fizikai Kutatóközponton keresztül kapcsolódik be az európai magfúziós kutatásokba.

Világszinten elismert magyar fejlesztések

A fúziós nagyberendezések munkájában jelentős magyar részvétel is van, a legjelentősebb a német W7-X nevű sztellarátoron, amely a világ legnagyobb ilyen berendezése. Ide a Wigner kutatói és mérnökei egy 10 kamerából álló intelligens kamerarendszert és egy nyalábemissziós spektroszkópia rendszert fejlesztettek, amely mind magyar innováció. Magyar fejlesztésű mérőberendezésekkel dolgoznak magyar és nemzetközi kutatócsoportok a világ legnagyobb tokamakján, a JET-en és több más európai berendezésen, illetve távol keleti berendezéseken, mint például a dél-Koreai KSTAR vagy a kínai EAST. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban jelenleg is zajlik a fejlesztése annak a kamerarendszernek, amely a jövőre elinduló JT-60SA nevű EU-Japán tokamakra kerülő első európai mérőeszköz lesz.

Az alapkutatástól az innovációig

A fúziós kutatások egy olyan terület, ahol az alapkutatás, a mérnöki fejlesztés és az ipari megvalósítás egymást feltételezve és szoros kapcsolatban halad előre. Ennek megfelelően Magyarországon is az MTA kutatóintézetei, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és számos vállalkozás folytat a plazmafizikai elméleti modellezéstől a berendezés gyártásig terjedő tevékenységet. Külföldi pályázati forrásokból és ipari megrendelésekből már az elmúlt 15 évben is több bevételre tett szert Magyarország mint amennyit a kutatásokba fektetett, az MMTP célja a meglévő alapokon továbblépni a kutatás és ipar szorosabb kapcsolatával.

A Magyar Magfúziós Technológia Platform (MMTP) alapitó tagjai:

További információ:

Szabolics Tamás, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Mobil.: +36 30 388 6770
E-mail: szabolics.tamas@wigner.mta.hu

Dr. Zoletnik Sándor, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Mobil.: +36 30 849 8069
E-mail: zoletnik.sandor@wigner.mta.hu